Muzyczno - ruchowe

Zajęcia muzyczno- ruchowe

 

Zajęcia składają się z ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, oddechowych, perkusyjnych, wyobrażeniowych, relaksacyjnych, stymulowanych muzyką. Jednorazowe spotkanie trwa 45 minut, w trakcie których wyodrębnia się pięć etapów.

 

Cel zajęć:


  • Ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć.
  • Opanowanie  niepokoju, lęku, nieśmiałości.
  • Budzenie aktywności, aż do osiągnięcia zadowolenia ze wspólnej zabawy.
  • Nauka odpoczynku i relaksacji , swobodne zachowanie się, odprężenie
  • Usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych
  • Osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji
  • Uwrażliwienie na działanie muzyki
  • Poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych

A przede wszystkim  - ŚWIETNA ZABAWA !!!

 


Odreagowanie – klaskanie, tupanie, podskoki, krzyk, gesty.

Etap ten ma na celu zmniejszenie napięcia psychicznego, obniżenie leku i agresji. Ćwiczenia i zabawy prowadzone są bez podkładu muzycznego bądź na tle szybkiej muzyki.

 

Zrytmizowanie - klaskanie, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie.

Grupa wykonuje wspólnie proste ćwiczenia, mniej dynamiczne i rytmiczne niż w I etapie, integrując się przez wytworzenie poczucia wspólnoty.

 

Uwrażliwienie - samodzielna gra na prostych instrumentach, wyrażanie ruchem i gestem różnych stanów emocjonalnych ilustrowanych przez muzykę.

Celem takich ćwiczeń jest uwrażliwienie dzieci na przyrodę i muzykę, na tempo, dynamikę czy rytm, pogłębienie percepcji muzyki i uświadomienie dzieciom ich własnych stanów emocjonalnych.

 

Relaksacja - ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej, praca wyobraźni przy pomocy krótkich czytanek i dopasowanej do nich muzyki.

Relaksacja ma na celu pogłębienie odprężenie stanu fizycznego i psychicznego dziecka.

Aktywizacja- klaskanie, marsz, śpiew, tupanie, gra na instrumentach.

Ostatni etap zajęć ma na celu wprowadzić grupę w stan pobudzenia i aktywności do dalszych zajęć.

 

 

 

 

Prowadzący: Patrycja Hryszko