zajęcia wokalno - aktorskie

Zajęcia będą dotyczyły podstawowych kwestii związanych z interpretacją piosenki. Zajmiemy się pracą nad tekstem, emocjami, wymową, wyrazistością, ruchem, postawą ciała- czyli całym szeregiem zagadnień składających się na ogólną ekspresję sceniczną. Będzie to praca nad kreowaniem spójnego i świadomego wykonania piosenki na scenie, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i potrzeb każdego z uczestników.

Każdy z uczestników zajęć przygotowuje swój program z zakresu polskiej piosenki aktorskiej czy kabaretowej.

 

CELE:

- rozwijanie zainteresowań i talentów aktorskich

- rozszerzanie wiedzy z zakresu analizy i interpretacji tekstu

- rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi oraz wyrażania emocji za pomocą słowa, mimiki i ruchu

- uwrażliwianie na sztukę, muzykę i potrzeby otaczającego świata

- rozwój wyobraźni, umiejętności odczuwania, koncentracji i pamięci

- przełamywanie własnych barier oraz zgłębianie technik walki ze stresem i tremą

- wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie

- poznanie i rozwijanie własnych możliwości

- kształcenie właściwej modulacji głosu, postawy fizycznej i poprawnej dykcji

- umiejętności współdziałania w grupie.

 

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-10 osobowych.

Na zajęciach obecny jest akompaniator!