Zajęcia umuzykalniające po angielsku

Zajęcia umuzykalniające po angielsku dla dzieci od 3 do 5 r.ż.


Celem zajęć jest wykorzystywanie naturalnej potrzeby ekspresji artystycznej i ruchowej dzieci przy jednoczesnym pierwszym kontakcie z językiem angielskim. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę uczą się prostych piosenek lub rymowanek w języku angielskim oraz poznają ich znaczenie wykonując proste scenki ruchowe obrazujące czynności i przedmioty pojawiające się w tekście (poza szczegółowym instruowaniem i pomocą osoby prowadzącej do dyspozycji dzieci są prawdziwe przedmioty, maskotki, plansze i obrazki). Poza śpiewaniem i recytowaniem, dzieci wykonują również prace plastyczne w wielu technikach oraz ćwiczenia językowo-ruchowe w całości opierające się na zabawie ruchowej. Podczas zajęć dzieci osłuchują się z podstawowym słownictwem w języku angielskim, a także rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu i estetyki. Dzieci rozbudzają swoje zainteresowania muzyczne i plastyczne, a poprzez pozytywne doświadczenia z muzyką i językiem angielskim łatwiej radzą sobie z nauką w późniejszych latach szkolnych. Dzieci wykształcają bardzo ważne poczucie rytmu poprzez gry i zabawy z elementami języka angielskiego oraz budzą własną ekspresję ruchowo-muzyczną, przełamują bariery wstydu i uczą się współdziałać w grupie rówieśników.

CELE:

- osłuchiwanie dzieci z melodyką i poprawną wymową angielską oraz podstawowymi zwrotami i wyrażeniami angielskimi

- wykorzystywanie naturalnej dziecięcej potrzeby ruchu i aktywności twórczej do pierwszego kontaktu z językiem angielskim

- rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności oraz rozbudzanie zainteresowania muzyką

- rozwijanie poczucia estetyki i poznawanie wielu technik plastycznych

- kształtowanie więzi i przełamywanie barier w grupie rówieśników

- empiryczne poznawanie słownictwa angielskiego związanego z otaczającym światem poprzez kontakt z realiami tzn. autentycznymi przedmiotami, których nazw dzieci się uczą

- rozwijanie zmysłów słuchu, wzroku i dotyku

Techniki:

- piosenki i rymowanki w języku angielskim

- taniec, zabawy i gry ruchowe

- prace plastyczne z użyciem różnorodnych technik

 

 

prowadzenie: Katarzyna Sobczyńska