zajęcia wokalno- aktorskie dla dzieci

ZAJĘCIA WOKALNO- AKTORSKIE DLA DZIECI


Zajęcia będą prowadzone w grupach wiekowych:

dzieci małe od 3 r.ż do 6r.ż,

dzieci starsze od 7r.ż. do 10r.ż.

 

DZIECI 3-6 ORAZ 7-10

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka z pojęciem kultury i sztuki a przede wszystkim rozwijanie jego osobowości, śmiałości, poczucia własnej wartości i samodzielności. Poprzez zabawy i gry integracyjne, a także recytacje wybranych fragmentów wierszy i prozy z elementami aktorskimi uczestnicy zajęć rozwijają własną recepcję sztuki, uwrażliwiają się na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia pozwalają rozwinąć wyobraźnię i koncentrację, a także uczą właściwej postawy, modulacji głosu, poprawnej dykcji oraz sposobów radzenia sobie z tremą i wstydem przed występami publicznymi.

CELE ZAJĘĆ:

- kształtowanie osobowości dziecka i przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym

- uwrażliwianie małego człowieka na potrzeby otaczającego świata

- rozwój wyobraźni, odczuwania, współdziałania w grupie i odpowiedzialności

- rozwój koncentracji i pamięci

- przełamywanie nieśmiałości i umiejętność radzenia sobie z tremą

- kształcenie właściwej emisji głosu, dykcji i postawy

- rozwijanie tolerancji, życzliwości, otwartości i szacunku do innych

- kształcenie potrzeb i umiejętności odbioru dzieł sztuki

- wdrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką i ruchem

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym

 

ZAJĘCIA OPIERAJĄ SIĘ NA:

- podstawy emisji głosu

- interpretacji piosenki

- grach i zabawach mających na celu przełamanie nieśmiałości

- ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych

- ćwiczeniach rozwijających wrażliwość słuchową

- ćwiczeniach w wyrażaniu emocji słowem, gestem, ruchem i mimiką

- ćwiczeniach pamięci i koncentracji

- ćwiczeniach dykcji i poprawnej wymowy