Logopedia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA, konsultacje logopedyczne


Wiele dzieci ma problem z komunikacją. Wyśmiewane przez rówieśników, nierozumiane przez dorosłych zamykają się w sobie popadając w kompleksy. Dzieci te mogą później nie tylko mieć problemy z wyrażaniem swoich myśli i potrzeb, ale również mieć opory przed przebywaniem w towarzystwie innych osób.

Młode osoby z wadami wymowy często nie potrafią zrozumieć słów wypowiadanych przez innych, mają kłopoty z nauką czytania i pisania oraz trudności w kontaktach z rówieśnikami i nawiązywaniu nowych znajomości. Problem ten dotyczy nie tylko dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale również młodzieży.

Kiedy potrzebna jest terapia logopedyczna?

Jeśli jesteś rodzicem i widzisz, że twoje dziecko ma problem z komunikacją, błędnie formułuje zdania, ma wadę wymowy, sepleni, nie wymawia prawidłowo głosek lub wstydzi się swojego głosu, zareaguj i skorzystaj z naszych konsultacji!

Logopedia to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Zapraszamy na konsultacje logopedyczne, w miłej bezstresowej atmosferze pomożemy twojemu dziecku pokonać bariery oraz nauczyć się sprawnego i prawidłowego wyrażania swoich myśli.

Konsultacje z dziećmi i rodzicami

Choć regularne konsultacje logopedyczne mają ogromne znaczenie przy walce z wadami wymowy, ważne jest, by dziecko było wspierane nieustannie. To dlatego nasze spotkania przeznaczone są również dla rodziców – podczas spotkań powiemy, jak wspierać rozwój mowy dziecka i jakich metod używać, by prowadzona w naszej placówce w Białymstoku terapia logopedyczna była efektywna.

Proponujemy Państwu konsultacje logopedyczne, porady oraz systematyczną terapię wad wymowy. Nowoczesne techniki terapeutyczne pozwalają w wielu wypadkach na wyeliminowanie problemu złej wymowy lub na jego znaczne ukrycie. W naszym ośrodku profesjonalnie i wszechstronnie zajmujemy się głosem pracując z wokalistami, osobami zawodowo pracującymi głosem, a także prowadzimy zajęcia z zakresu terapii głosu.