Logopedia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA, konsultacje logopedyczne

 

Wiele dzieci ma problem z komunikacją. Wyśmiewane przez rówieśników, nierozmiane przez dorosłych zamykają się w sobie popadając w kompleksy. Dzieci te mają później problem z wyrażaniem swoich myśli i potrzeb. Nie potrafią zrozumieć słów wypowiadanych przez inne osoby, mają kłopoty z nauką czytania i pisania oraz trudności w kontaktach z rówieśnikami i nawiązywaniu nowych znajomości. Problem ten dotyczy nie tylko dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale również młodzieży.

 

Jeśli jesteś rodzicem i widzisz, że twoje dziecko ma problem z komunikacją, błędnie formułuje zdania, ma wadę wymowy, sepleni, nie wymawia prawidłowo głosek, wstydzi się swojego głosu, zareaguj!

 

LOGOPEDIA jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.


Zapraszamy na konsultacje logopedyczne, w miłej bezstresowej atmosferze pomożemy twojemu dziecku. Proponujemy Państwu konsultacje logopedyczne, porady oraz systematyczną terapię wad wymowy. Nowoczesne techniki terapeutyczne pozwalają w wielu wypadkach na wyeliminowanie problemu złej wymowy lub na jego znaczne ukrycie. W naszym ośrodku profesjonalnie i wszechstronnie zajmujemy się głosem pracując z wokalistami, osobami zawodowo pracującymi głosem, a także prowadzimy zajęcia z zakresu terapii głosu.