Zofia Wójtowicz

Zofia Wójtowicz - instruktror gry na pianinie

 

Absolwentka na kierunku Muzykologia oraz studentka na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki [UMFC]. Pracy pedagogicznej oddaje się od lat ucząc zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Uczestniczy w licznych konferencjach i warsztatach poświęconych edukacji artystycznej: m.in. warsztaty Gordonowskie, metoda Kodaly’a, metoda Yamaha (kurs Junior Music Course). Na początkowym etapie nauczania wykorzystuje autorski program, ukierunkowany na rozwijanie pamięci muzycznej. Stara się wprowadzać elementy improwizacji i dawać uczniom możliwość komponowania. Zajęcia z fortepianu połączone są z ogólnym umuzykalnieniem i rozwijaniem wrażliwości muzycznej. Uczniowie zapoznają się z elementami dzieła muzycznego, dzięki czemu świadomie wykonują utwory zgodne z poziomem ich umiejętności. Daje im możliwość wyboru repertuaru, który jest niezwykle różnorodny. Są w nim zarówno utwory z muzyki klasycznej, filmowej jak i rozrywkowej. Dąży to tego by nauka gry na fortepianie sprawiała wiele radości, a także wzmacniała poczucie własnej wartości. W ramach zajęć stara się wprowadzać elementy wspólnego muzykowania - grając z uczniami na cztery ręce i zachęcać do rodzinnego muzykowania.