Monika Roszkowska

Zajęcia wokalne, emisja głosu, interpretacja piosenki, dykcja


Monika Roszkowska – trener wokalny


Absolwentka Studium Wokalno - Aktorskiego w Białymstoku, w którym uzyskała tytuł aktora scen muzycznych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym wydział instrumentalno – pedagogiczny w Białymstoku, kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność – Edukacja artystyczna szkolna. Śpiew, taniec, aktorstwo to jej pasja. Od 2013r. współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską przy musicalu „Upiór w operze” biorąc czynny udział jako „aktor – śpiewak”. Od 2016r. jest współzałożycielką i wokalistką zespołu „Karent”, który zajmuje się obsługą muzyczną wydarzeń artystycznych. W tym samym roku podjęła współpracę z Chórem Politechniki Białostockiej, gdzie pracuje jako korepetytor muzyczny koncertując w Polsce i za granicą. Miała okazję występować na jednej scenie z takimi artystami jak min: Mieczysław Szcześniak, Olga Bończyk, Grażyna Łobaszewska. Uwielbia pracę z młodzieżą zarażając ich swoim optymizmem, poczuciem humoru ale przede wszystkim miłością do wszechotaczajacej muzyki.