Adam Bańkowski

Adam Bańkowski - bas- baryton, pedagog śpiewu

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina   w Warszawie, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. Umiejętności wokalne oraz pedagogiczne zdobywał pod okiem prof. nadzw. dra hab. Cezarego Szyfmana. Przygodę ze śpiewem rozpoczął w roku 2008  w Chórze Politechniki Białostockiej prowadzonym przez prof. Wiolettę Miłkowską. Warsztat wokalny doskonalił podczas kursów prowadzonych przez wybitnych pedagogów śpiewu m.in.: Olgę Pasiecznik, Ewę Iżykowską, Bogdana Makala, Jarosława Bręka, Marka Rzepkę. W repertuarze posiada liczne arie oratoryjne, kantatowe i operowe. Podczas studiów czynnie uczestniczył w koncertach organizowanych przez UMFC. W 2014r. brał udział w widowisku plenerowym The Fairy Queen w reżyserii Sebastiana Chondrokostasa. W 2016r. wcielił się w rolę Don Alfonso w studenckiej adaptacji opery W.A. Mozarta – Cosi fan tutte w reżyserii Pawła Chomczyka. Oprócz własnej działalności koncertowej współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto prowadzonym przez dr hab. Annę Moniuszko, oraz męskim zespołem śpiewaczym Schola Gregoriana Sancti Casimiri prowadzonym przez Mariusza Perkowskiego.