Opłaty miesięczne

Cennik
Cennik dotyczy opłat miesięcznych

Zajęcia wokalne

Indywidualne

4 x mies/ po 45 min

200 zł

Indywidualne (4-6latki)
4 x mies/ po 30 min 140 zł

Grupowe

4 x mies/ po 90 min

160 zł

Grupowe dla maluchów

4 x mies/ po 45 min

100 zł

Pojedyncze zajęcia indywidualne

1 x 45 min

60 zł

Zajęcia instrumentalne*

Indywidualne

4 x mies/ po 45 min

200 zł

Kształcenie słuchu

Grupowe

4 x mies/ po 45 min

50 zł

Zajęcia umuzykalniające 
Zajęcia muzyczno ruchowe
Zajęcia teatralno-aktorskie
Zajęcia umuzykalniające z językiem angielskim
Muzyczne szaleństwo i bum bum rurki

Grupowe

4 x mies/ po 45 min

100 zł

Szkoła musicalowa - SM Ryska

Grupowe

16h/mies

200 zł

Oferta pakietowa

Indywidualne wokalne lub instrumentalne + wokalne grupowe (90 min/tyg.)

330 zł

Indywidualne wokalne lub instrumentalne + wokalne grupowe (45 min/tyg.)

280 zł

Indywidualne wokalne lub instrumentalne + kształcenie słuchu

240 zł

Indywidualne wokalne + indywidualne instrumentalne

380 zł

Wokalne grupowe + kształcenie słuchu

200 zł

Indywidualne wokalne + instrumentalne + kształcenie słuchu

420 zł

 

Proszę o terminowe płatności za zajęcia.

200 zł / opłata miesięczna za 4 zajęcia idywidualne

60 zł / pojedyncze zajęcia indywidualne

 

1 h = 60 zł

2 h = 120 zł

3 h = 180 zł

4 h = 200 zł

 

Zgłoszone nieobecności i niewykorzystane godziny można odrobić w wyznaczonym przez instruktora terminie. Godziny te nie zostają odliczane od kwoty w kolejnych miesiącach.

 


*Dotyczy wszystkich instrumentów